Granulat parafinowy II

Parametr Wartość
Temperatura krzepnięcia [°C]: 50
Zawartość oleju [%]: 8
Lepkość w 100°C:
Barwa: biała
Postać: płyn, kostka (ok. 30kg)