Granulat parafinowy I

Parametr Wartość
Temperatura krzepnięcia [°C]: 50-58
Zawartość oleju [%]: 3
Lepkość w 100°C:
Barwa: biała
Postać: worki (40kg)